Beschrijving : 

Wim studeerde in 1985 af als regent Wetenschappen-Aardrijkskunde aan de Provinciale Normaalschool in Tienen (P.N.T.) Na zijn studie werkte hij gedurende 6 maand als vrijwilliger (vrijgestelde van stempelcontrole) in diezelfde school. Toen Guido Reners (leerkracht Engels) hem eind 1986 vroeg om mee te spelen met de toneelkring van de school, maakte hij zijn debuut op de planken bij de toenmalige toneelkring Harlekino. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: ook zijn vader en twee broers waren ooit actief in de amateurtoneelwereld.

Tot op heden is hij spelend lid bij diezelfde kring gebleven . De kring veranderde ettelijke malen van naam, maar Wim bleef (Harlekino, Toneelkring PNT, Toneelkring Propito, Toneelkring PNT-PISO, Tiens Trac Theater vzw). Omdat hij niet genoeg kreeg van het amateurtheater, speelde hij ondertussen ook nog een aantal gastrollen bij toneelkringen uit de buurt.

In 1996 werd hij voorzitter van de eigen toneelkring PNT-PISO. Zoveel jaar later is hij dat nog steeds, zij het dat de kring nu Tiens Trac Theater vzw heet (TTT vzw). Zijn grootste verdienste bestaat er in dat onder zijn voorzitterschap een bescheiden schooltoneelkring, die uitsluitend speelde voor leerlingen en ouders, uitgroeide tot een volwaardige toneelkring die momenteel gemiddeld 1.600 toeschouwers per productie weet te bereiken.

Sedert 2001 weet de kring zich bij het Provinciaal toneeltornooi voor amateurkringen van Vlaams-Brabant te handhaven in de categorieën eerste afdeling en uitmuntendheid: met de stukken “Geruchten” van Neil Simon, “Paljaske” van Carlo Goldoni (bewerking Paul Van Bossuyt) , “Hotel op stelten” van Ray Cooney, “Een vlo in het oor” van Georges Feydeau en “Jeroom en Benzamien” van Mieke Verbelen .

In 2002 behaalde de vereniging de Jo Matteléprijs voor decor met het stuk “Drinken de goden Duvel” van Bruno Timp.

In 2008 was de kring bij de Breugheltrofee laureaat voor belichting (met nominaties voor decor en beste productie) met het stuk ‘Bossemans en Coppenolle’ van Joris D'Hanswyck en Paul Van Stalle.

In 2001 waagde Wim zijn eerste stappen als regisseur bij Lutika 2000 uit Goetsenhoven. Ondertussen heeft hij een 20-tal regies op zijn actief staan bij toneelkringen uit de regio (Idee 80 - Oplinter, De Korenbloem - Hakendover, BOK - Bunsbeek, Bekke Voorts Volkstoneel en het Tiens Trac Theater zelf). Zo behaalde hij in 2010 met ‘De Zetel’ van Paul Coppens een eerste afdeling bij het Provinciaal toneeltornooi In 2010 werd Wim in aanwezigheid van de afgevaardigden van Opendoek vzw gehuldigd voor zijn 25 jaar toneelactviteit.

In 2013 werd hij Ridder in de Orde van het Gulden Masker. Het hoofddoel van deze Orde is het steunen en promoten van het Amateurtheater. Dat doet ze door aan mensen die buitengewone diensten hebben bewezen ter bevordering en ondersteuning van het amateurtoneel, het Ridderschap toe te kennen. Datzelfde jaar werd hij ook opgenomen in de Orde va Pikke Stijkès en kreeg hij de ook de Tiense Algemene Cultuurprijs.

Sinds 2004 is Wim als cultuurfunctionaris beroepshalve verbonden aan het cultuurcentrum De Kruisboog in Tienen. Hij is er verantwoordelijk voor o.a. de programmatie van theater en comedy. De wisselwerking die aldus ontstaat tussen het actief zijn in het amateurcircuit (hobby) enerzijds en de rechtstreekse contacten met het beroepstheater (werk) anderzijds, laat hem toe het theatergebeuren in een breder perspectief te zien.