BOK genomineerd voor Glabbeekse cultuurprijs

BOK Bunsbeek werd genomineerd voor de cultuurprijs van Glabbeek. De succesvolle inspanningen tijdens de Corona pandemie, de reputatie bij een trouw publiek ruim buiten de regio en de jarenlange inzet om het betere amateurtoneel proberen te brengen in het eigen dorp golden als voornaamste motivatie voor het indienen van onze kandidatuur. Wij wensen alle medewerkers van de afgelopen +35 jaar te bedanken om hier aan mee te werken.

Annulatie eerste drie voorstellingen "Schot in de Roos"

Beste allemaal,

De afgelopen dagen kreeg onze vereniging slecht nieuws te horen. Twee van onze acteurs en enkele medewerkers moeten 10 dagen in quarantaine.

Dit heeft jammer genoeg een rechtstreekse impact op de eerste drie voorstellingen die niet zullen kunnen worden gespeeld. Ondertussen repeteren de beschikbare acteurs verder en wordt decor en belichting verder op punt gezet.

Tot nader order zal de première worden verschoven naar vrijdag 26 november. Het is uiteraard altijd afwachten wat de hogere overheid de komende week zal beslissen.

"Schot in de Roos" uitgesteld naar 2021

Beste toneelliefhebber, sympathisant, medewerker,

Noodgedwongen maken we vandaag de juiste keuze.

U weet net als ons dat de coronacijfers alles behalve gunstig zijn. We steven af op een piek en dat heeft gevolgen op alle vlakken. Maanden lang hebben we toegewerkt naar een corona veilige productie maar de opeenvolging van regels en het ontbreken van perspectief op lange, en nu zelfs op middellange of korte termijn maken dat wij onze productie "Schot in de Roos" niet zullen kunnen spelen op de daartoe voorziene data.

De repetities zitten in de laatste rechte lijn en zouden worden opgedreven. Wanneer we voor de veiligheid de sociale contacten tot een absoluut minimum moeten beperken kunnen we dit niet maken. Mensen dienen ook hoe langer hoe meer in quarantaine te worden geplaatst, wat alles er niet gemakkelijker op maakt. 

Hadden we dit kunnen voorspellen? Misschien. BOK heeft geprobeerd u allen op een veilige manier ontspanning te bieden dit najaar. Wanneer we kritisch zijn had dit ook anders kunnen lopen, maar vandaag kunnen we, jammer genoeg, enkel nog ondergaan en kiezen voor de veiligheid van onze acteurs, medewerkers en bezoekers. Wij gingen uit van het positieve, zijn gestart en bekeken alles van week tot week, maar we hebben de voorziene finish niet gehaald.

Dit wil niet zeggen dat we deze productie afvoeren. De acteurs zullen hernemen in 2021, met opvoeringen in november en december. De tickets hiervoor zullen verkrijgbaar zijn vanaf september. Bestaande tickets worden niet overgenomen, u zal dus opnieuw moeten reserveren.

Hou het veilig de komende periode!

BOK start de repetities voor moordcafé : "Schot in de Roos"

Eindelijk is het dan zover. BOK is van start gegaan met de repetities van de Corona-proof productie "Schot in de Roos" door Billy St. John. De eerste lezing gebeurde op voldoende afstand tussen de bubbels en de repetities starten eind augustus in de zaal op voldoende afstand en met mondmaskers waar nodig.

Het gekozen stuk is een moordmysterie waarbij het publiek binnen hun bubbel op zoek gaat naar de moordenaar aan de hand van ondervragingen en flashbacks. Na de pauze volgt de ontknoping. Er zullen om en bij de 60 plaatsen beschikbaar zijn per voorstelling, reservatie zal online kunnen gebeuren.

Meer informatie rond het veilig kader van ons moordcafé kom je weldra te weten via de diverse kanalen. Wij stellen alles in het werk om u dit jaar nog te laten genieten van lokaal theater, indien de verdere Corona ontwikkelingen het toelaten. 

sfy39587stp16