Veilig nog wat cultuur meepikken dit najaar?


Dat kan! BOK besloot te kijken naar wat wel kan in plaats van wat (tijdelijk) niet (meer) kan en startte met het kiezen van een stuk dat kan gespeeld worden voor een kleiner publiek binnen een moordcafé-opstelling.

We kiezen bewust voor een moordmysterie binnen een café opstelling en een voorstelling die corona-proof kan gerepeteerd worden. Op die manier zorgen we ervoor dat onze acteurs hun hobby opnieuw veilig kunnen uitoefenen en u dit najaar toch nog kan genieten van lokaal theater binnen een veilig kader. We hopen u dus ook dit jaar te bekoren met "Schot in de Roos" van Billy St. John in een regie van Hans Rock. Publiek is welkom vanaf 19u00, de voorstelling start om 20u00 en duurt 90 minuten; een uur voor de pauze en een half uur na de pauze.

Het door ons uitgewerkte concept en de zaalopstelling werden goedgekeurd door de gemeente Glabbeek, welke de voorstelling ook promoot als veilig evenement.


Online reserveren


Uw veiligheid start bij de reservatie. Via het online ticketsysteem reserveer je tickets voor je bubbel vanaf maandag 14 september 2020

 • Er zijn maximaal 60 beschikbare plaatsen per voorstelling; ongeveer de helft van het gebruikelijke publiek zal dus plaats nemen in de zaal. We baseren ons daarbij op de anderhalve meter regel en niet op de bijgestuurde één meter regel. Dit omdat het gaat om een café opstelling en we dus onder de horeca maatregelen vallen.
 • Je kan voor maximaal 4 personen per bestelling reserveren, maar je kan twee bestellingen plaatsen indien je bv. met een bubbel van 7 zou komen kijken. Dan reserveer je twee keer onder dezelfde naam, één keer voor een bubbel van 4 en één keer voor een bubbel van 3. Wij zorgen er dan voor dat de bubbels worden samengevoegd binnen het zaalplan tot maximaal 8 personen per bubbel aan twee aaneengeschakelde tafels. Bestellen per telefoon blijft ook nog steeds mogelijk via het nummer 013 337 037 (Martin Das). De ticketprijs blijft ongewijzigd op 10 euro per persoon.
 • Je eigen plaatsen reserveren is wegens de COVID-19 reglementering niet mogelijk, maar we houden wel rekening met de opmerkingen die je doorstuurt bij het maken van de reservatie (bv. liefst vooraan wegens slechthorend, of rekening houden met handicap).
 • Door het gebruik van ons online ticketsysteem ben je ook onmiddellijk geregistreerd, hetgeen ervoor zorgt dat je op vlak van Corona tracing in orde bent. Ook door telefonisch te reserveren bent u geregistreerd in onze systemen.
 • Bij de reservatie ga je er bovendien mee akkoord dat de mensen in je bubbel een week voorafgaand aan de reservatie geen symptomen van COVID-19 hebben vertoond. Wordt één van de personen binnen je bubbel ziek in de week voor de voorstelling, dan wordt gevraagd ten laatste drie dagen voorafgaand aan de voorstelling contact op te nemen zodat we de nodige plaatsen terug kunnen vrij geven
   


Veilig naar de voorstelling


De avond zelf dan, hoe zorgen we ervoor dat alles veilig verloopt? 

Vooraf sensibiliseren we de bezoekers aan de hand van filmpjes en informatie via de gekende communicatiekanalen (facebook, onze website en onze nieuwsbrief). Daarnaast werken we met een aantal (Corona) medewerkers die alles in goede banen leiden. 

De deuren gaan open om 19u00. Bij aankomst zal een medewerker de “bubbels” opwachten en zorgen voor een goede doorstroming naar het café. Tijdens het wachten wordt gevraagd anderhalve meter afstand te bewaren tussen de bubbels. Wanneer je je verplaatst in de zaal is het dragen van een mondmasker verplicht

De gemeente Glabbeek voorziet ons tijdens alle voorstellingen van de nodige alcoholgels, maar ook van warmtecamera's waardoor we mensen met koorts de toegang eventueel kunnen weigeren, wanneer dit nodig blijkt voor de veiligheid van onze acteurs, medewerkers en bezoekers.

In het café zullen medewerkers de afrekening van de kaarten op zich nemen. Eén van onze acteurs zal gedurende het ganse stuk fungeren als toezichthouder op de regels binnen het moordcafé.

Onmiddellijk na het afrekenen van de kaarten zal een acteur je bubbel begeleiden naar je tafel. Wachten in het café is dus niet langer noodzakelijk; je neemt onmiddellijk plaats aan de voor jouw bubbel gereserveerde tafel(s). De acteur zal ook de zoektocht van het publiek naar de dader in goede banen leiden. Voor elke voorstelling worden alle tafels, stoelen en deurklinken ontsmet. De geldende maatregelen worden voor aanvang van het stuk geprojecteerd op groot scherm. Programmaboekjes kan je op je tafel terugvinden. Hieronder zie je een mogelijke zaalopstelling, waarbij er steeds voldoende afstand wordt bewaard tussen de verschillende bubbels (hoofd-rug).

In de zaal zullen onze medewerkers bestellingen opnemen en de drank aan tafel brengen voor het stuk, tijdens de pauze en na het stuk. Achter de toog zullen twee medewerkers de bestellingen verwerken. Bonnetjes kunnen eveneens gekocht worden aan de medewerkers. Je verplaatsen wordt dus tot een minimum beperkt. Voor de pauze, tijdens de pauze en na het stuk kan je zonder mondmasker genieten van een drankje in het moordcafé, naar de regels voor de HORECA. Afhankelijk van de code voor Culturele evenementen is het dragen van het mondmasker ook verplicht tijdens de voorstelling (wanneer code oranje). De nodige afstand moet uiteraard wel bewaard blijven, wij zorgen voor voldoende ventilatie. Glazen worden afgewassen op hoge temperatuur. Na de voorstelling worden overbodige tafels en stoelen verwijderd door medewerkers. Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden door bezoekers

Aan de toiletten zal een medewerker toezicht houden op het respecteren van de afstandsregels en dit voor het stuk, tijdens de pauze en onmiddellijk na het stuk. Slechts één persoon tegelijk wordt toegestaan in elk toiletblok (man/vrouw). Er wordt gevraagd om toiletbezoeken tot een minimum te beperken. Je verplaatsen van de tafel is enkel toegestaan om naar het toilet te gaan of om buiten te roken. Respecteer daarbij de looprichtingen en de onderlinge afstand van anderhalve meter (ook tijdens het roken). 

Na de voorstelling nemen de acteurs plaats aan de voor hen gereserveerd tafels in het café. Op die manier blijven acteurs gescheiden van de bezoekers. Zij kunnen zich zoals iedereen uiteraard wel verplaatsen mits gebruik van het mondmasker en mits de afstandsregels in acht te nemen.

Wens je als bezoeker niet te blijven zitten na het stuk, dan vragen we vriendelijk de richtlijnen van onze medewerkers te volgen rond het verlaten van de zaal. Wanneer je naar huis gaat kan je eventuele wegwerpmondmaskers kwijt in de daartoe voorziene vuilnisbak.
 

Tips voor bezoekers
 

Samenvattend nog enkele tips voor onze bezoekers...

 • Kom je met personen uit je eigen bubbel, dan mag je naast elkaar zitten. Koop je kaarten gezamenlijk in de juiste bubbelsamenstelling dan weten wij dat jullie bij elkaar horen.
 • Kom je met mensen van buiten je bubbel, dan dien je altijd anderhalve meter afstand te bewaren; Koop je kaarten apart.
 • We sensibiliseren ter plaatse, maar vertrouwen evenzeer op de eigen verantwoordelijkheidszin van onze bezoekers.
 • Kom niet naar de voorstelling wanneer je ziekteverschijnselen hebt. Bij twijfel verzoeken wij u om de zaal te verlaten. Vertoon je ziekteverschijnselen, dan vragen we uiterlijk drie dagen voor aanvang van de voorstelling melding te maken van eventueel vrijgekomen tickets.
 • Koop tickets alleen online via ons reservatiesysteem. Het is niet mogelijk tickets aan de deur te kopen.
 • Houd altijd anderhalve meter afstand tijdens je bezoek van acteurs, medebezoekers en van onze medewerkers.
 • Ontsmet je handen met alcoholgel wanneer je zaken aanraakt die door meerdere mensen kunnen worden gebruikt op korte termijn (bv. cash geld, deurklinken, …)
 • Kom te voet, met de fiets of de auto. Maak zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer.
 • Ontsmet je handen grondig bij aankomst en ook wanneer je weer thuis bent.
 • Ga voor vertrek thuis nog even naar het toilet, alle kleine beetjes helpen.
 • Het wordt afgeraden contact te zoeken met andere bubbels voor, tijdens en na de voorstelling, tenzij de anderhalve meter regel in acht wordt genomen en mondmaskers worden gebruikt.
 • Kom niet vroeger dan 19u00 naar de voorstelling.
 • Het is anders, maar samen maken we er alsnog iets moois van dit najaar!


3D gerenderde afbeeldingen (c) Kenny Denruyter 2020. (Her)gebruik zonder voorafgaande toestemming is niet toegelaten.