Deze regisseur nam de regie voor volgende producties van de Bunsbeekse Ontspannings Kring voor zijn/haar rekening: